NYTT I ÅR :: STRINGO - Bilflytter !

Drammen truckservice AS tilbyr nå fortrinnsvis nye MITSUBISHI gaffeltrucker.  I vår levrandørportefølje er alle modeller - fra palletrucker - wearhouse - og el- diesel motvekt.    Se vårt utvalg her ...      tpn.as/trucker/      

Nytt i 2020 I  salg av Moffet Medbringertrucker.


  

Gaffeltrucker

Alle modeller er tilpasset norske krav til sikkerhet
og beste førermiljø.
Maskinene skreddersys til ditt behov ved vårt verksted!

         SDC10673          mitsu

Interntrucker og annet utstyr

Vi tilbyr også elektrisk drevne kvalitetstrucker til alle typer intern materialhåndtering.
 
Vi tilbyr alt fra jekketraller til store plukktrucker.