Salgs og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser

PRISER
Våre priser er eks 25% mva og eks frakt. Vi tar forbehold om prisendinger grunnet forhold vi ikke råder over. For eksempel kursendring i valuta, statlige avgifter, toll og prisendringer hos produsent/leverandør.

BETALING
Vi leverer og/eller sender varer og produkter mot faktura i hht avtalt pris. 
Selger kun til bedrifter og personer med konto hos oss. 
 

FAKTURA
En faktura blir tilsendt til din faktura adresse. Betalingsvilkår er std. 10 dager, så sant deres bedrift ikke har andre avtaler.

FRAKT OG LEVERING
Ved bestillig på vårt delelager vil varene sendes og leveres ihht de tider som kommer frem av hendvennelsen, avhengig om delen er lagervare eller bestillingsvare.  Kort tid etter bestilling vil du bli kontaktet av oss med en fraktkostnad, og leveringstid på din forsendelse.

RETUR, ANGRERETT OG REKLAMASJON
Returer kan sendes til:
Drammen Truckservice AS
Tollbugt. 101.
3041 Drammen

VIKTIG: Returpakker må ikke sendes som oppkrav. Disse vil ikke bli løst ut.
               Kjøpsloven gjelder salg til privatpersoner.

ANGRERETT
Som kunde hos Drammen Truckservice AS har du selvfølgelig angrerett etter angrerettloven. Angrer du et kjøp, gi i så fall beskjed til oss så raskt du kan etter at ordren er utført slik at den eventuelt kan kanselleres. Har vi allerede effektuert ordren, løs ut pakken for så å returnere den til oss. Det tilkommer et returgebyr på 15% av vare(ne) sin kostnad.

Unntak fra angrerett
Angerett kan ikke påberopes hvis:
* Varen har blitt brukt.
* Det er gjort forsøk (mislykkede/vellykkede) på å modifisere varen.
* Prisen inkludert frakt er på under kr 500 eks mva.

Utdrag fra Angrerettloven - LOV 2000-12-21 nr 105.
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen ikke har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Kilde: Forbrukerombudet/Forbrukerrådet.

REKLAMASJON
Som kunde hos Drammen Truckservice AS har du selvfølgelig reklamasjonsrett etter kjøpsloven. Er det feil på varene du har mottatt, eller har vi gjort feil ved forsendelsen, erstatter vi returfrakten og sender nye varer uten ekstra omkostninger. Reklamasjon på kjøp av reservedeler hos Drammen Truckservice AS er seks måneder etter kjøpsdato.

All rett til reklamasjon frafaller hvis det under noen omstendigheter er gjort forsøk (mislykkede/vellykkede) på å modifisere varen.


Utdrag fra Kjøpsloven - LOV 1988-05-13 nr 27.
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Kilde: Forbrukerombudet/Forbrukerrådet.

ENDRINGER
Drammen Truckservice AS forbeholder seg retten til å endre innholdet uten forvarsel. Alle som handler forplikter seg til å sette seg inn i de vilkår som til en hver tid gjelder. Med forbehold om skrivefeil.